Broen i Rekedal stenges for større kjøretøy

Broen i Rekedal fikk hard medfart under flommen den 4. november 2022. Det ene brokaret er delvis borte og broens styrke er redusert. Broen stenges derfor for kjøring med store kjøretøy.

Det plasseres ut betongsteiner ved «Halen» som hindrer lastebiler o.l. å kjøre inn til Rekedal. Dette til orientering!