BUP Egersund med fast tilstedeværelse i Sokndal

 

BUP Egersund er en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus.

Lege Ragnhild Helen Myklebust 

Avdelingen gjennomfører nå en forsøksperiode der de skal være mer tilstede i kommunene. Målet med dette er å ivareta veiledningsplikten, gi rådgivning og kunne delta i drøftinger. Tilbudet er rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tilbudet kan inneholde direkte brukerkontakt, da i form av åpne konsultasjoner etter henvisning.

For Sokndal kommune innebærer tilbudet at lege Ragnhild Helen Myklebust skal ha en fast kontordag i Sokndal annen hver måned. Hun kommer da til å ha kontor på helsestasjonen.