Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Aktuelt

Busstopp på "gamle" rutebilstasjonen

 Fra 17.01.2022 skal Kolumbus bussene begynne å bruke den gamle Rutebilstasjonstomten som startsted og endestasjon. Det er nå etablert et midlertidig busstopp med tak til å stå under når man venter. 

Det er også etablert en midlertidig droppsone for levering og henting av skolebarn. Både busstoppet og droppsonen blir evaluert i løpet av våren og det jobbes med å finne videre gode løsninger. 

Til toppen