Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Delvis stengt parkeringsplass ved Sokndal kirke

Delvis stengt parkeringsplass ved Sokndal kirke

 Fra og med neste uke (uke 38) vil det pågå graving på parkeringsplassen ved kirken. Vi skal i gang med arbeid for å få opp igjen belysningsmaster. 

Dette vil medføre at parkeringsplassen vil bli delvis steng i 2 uker. Selv om det kun er snakk om en delvis stenging, anbefaler vi at man benytter seg av andre omkringliggende parkeringsplasser, ref. skoleparkering. 

Til toppen