Det meldes om svært kraftige vindkast fredag 17. februar

Vinden vil være kraftigst mellom kl. 14.00-19.00 og spesielt kraftig mellom kl. 16.00-18.00. Vindstyrken vil komme brått på, og det vil blåse mest langs kysten.

Fredag ettermiddag og kveld er et tidspunkt som mange drar på tur. Det er viktig å være oppmerksom på at ferjer kan bli innstilt og kjøreforholdene generelt kan bli krevende der bruer kan bli stengt, trær kan blåse over vegbanene etc. Det anbefales å utsette turen til været letter. Det er også større risiko for korte strømbrudd når vinden blir så sterk.

Se på Varsom om flere detaljer om konsekvenser, råd og beskrivelse.