Ekstremværet Elsa (oransje og rødt varsel) - høy vannstand

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at ekstremværet Elsa gir svært høy vannstand langs kysten av Agder, Vestlandet sør for Stad og Møre og Romsdal og at natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. I tillegg er det oransje varsel for mandag.

Det er viktig at alle langs kysten følger med og sikrer båter og løse gjenstander som kan være utsatt. 
Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no.

Oransje farevarsel er ikke ekstremt, men har potensiale til å gi skader i Rogaland i områder som er utsatt. Pr. nå ser det ut som vannstanden vil ligge rundt 156 cm over sjøkartnull mellom kl. 1100 og 1200 i morgen formiddag. Det er omlag 10 cm. under "Didrik" for en måned siden.

Rødt farevarsel: Vannstanden er ventet å være høyest natt til tirsdag og for strekningen Åna-Sira til Stad. Estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Se mer informasjon om varslet på nettsidene til Meteorologisk institutt.