Elef Tothammersvei stenges for gjennomkjøring

Elef Tothammersvei stenges for gjennomkjøring i dag, onsdag den 31. mai – og fremover til og med fredag den 02. juni.

Se markering i vedlagt kartutsnitt under.