Elever uten skyssrett som ønsker å følge skolebussen

Kolumbus har i utgangspunktet sagt at elever uten skyssrett ikke får følge skolebussene. Årsaken er eventuell smittesporing.

Blir det smitte blant elever som reiser med skoleskyss, skal helsemyndighetene snarest få en oversikt over hvem andre som har fulgt en samme skoleskyssen.

Elever uten skyssrett er ikke registrert noen steder og er dermed vanskelig å fange opp i en slik situasjon. Nå sier de at dersom skolene har 100% kontroll på elever, uten skyssrett som følger skoleskyssen, kan de få følge med.

Det betyr at skolen må ha lister på elever uten skyssrett, som følger skolebussen og hvilke skoleruter de følger.

Sokndal skole gjør da dette slik:
Ønsker du at ditt barn som ikke har skyssrett skal følge skolebussen, så sender du en melding til rektor i Visma innen 2.september. Vi lager da en oppdatert liste og sender Kolumbus.