Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Endringer i ordningen for tilskudd for arrangementer og aktiviteter

Klikk for stort bildeLotteri- og stiftelsestilsynet har gjort endringer i ordningen for tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet:

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.
Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.

Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.

Hva kan det søkes om?

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel være museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.


Mer informasjon
Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på www.lottstift.no

Spørsmål? Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.


Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.
Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på www.lottstift.no

Til toppen