Endringer på lørdag: Busstopp flyttes og Gamleveien stenges

I forbindelse med Sokndalsdagene lørdag 27. mai flyttes busstoppet ved Rutebilstasjonen og Kiwi i tidspunktet mellom kl. 10 og kl. 15. Samtidig vil Gamleveien være stengt fra Krossen til innkjørselen til Coop Extra. 

Disse busstoppene blir flyttet:

  • Busstoppet ved Kiwi flyttes ut til Fv 44 pendlerparkeringen.
  • Busstoppet ved Rutebilstasjonen flyttes bort til Fv44 ved rundkjøringen ved kirken. Gi tegn til bussen dersom den skal stoppe. 

Dette gjelden kun i tidsrommet mellom kl. 10 og 15 lørdag 27. mai. 

Gamleveien gjennom sentrum fra Krossen til innkjørselen til Coop vil være stengt i tidsrommet kl. 11-15. Under sykkelløpet, Tour de Haua Kids, kl. 14, vil Gamleveien være stengt for gjennomkjøring mellom Kirkekrossen og innkjørselen til Coop Extra i korte perioder. 

Vi ber innbyggerne om å vise hensyn i trafikken denne dagen da det vil være mange folk ute i sentrum. Det er fint om man benytter parkeringsplassene ved kirken, skolen eller pendlerparkeringen til å sette bilen fra seg og heller rusler gjennom sentrum.