Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Er du direkte berørt eller må annen måte rammet etter masseskytingen i Oslo 25. juni?

Er du direkte berørt eller må annen måte rammet etter masseskytingen i Oslo 25. juni?

Er du direkte berørt eller må annen måte rammet etter masseskytingen i Oslo 25. juni?  Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen basert på tidligere traumatiske opplevelser, og politiets trusselvurderinger.

Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder psykososial oppfølging. Dette inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere.

 

Har du vansker etter episoden med masseskyting i Oslo 25. juni 2022 og trenger psykososial oppfølging kan psykisk helsetjeneste i kommunen kontaktes:

Kontaktinfo til psykisk helsetjeneste finnes her.

Kontaktinfo barneansvarlig psykisk helsetjeneste finnes her. 

 

Legekontoret har øyeblikkelig hjelp funksjon på dagtid og kan kontaktes på tlf 51470680.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på ettermiddag/kveld og helg må legevakt-sentralen kontaktes på telefon 116117. 

Til toppen