Fallvilt og ettersøk i Sokndal kommune

Fallvilt er alt vilt som finnes skadet, sykt eller dødt i naturen.

Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom.

Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom. 

Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune.

Fallviltgruppa har ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til:

·        Fallvilt

·        Skadet vilt som må avlive

·        Vilt som felles som skadedyr

·        Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.

Dyr som kan nyttes til mat skal håndteres som slakt.

Kjøttet selges til inntekt for viltfondet.

Interesserte for kjøp av kjøtt fra fallvilt i Sokndal kan tegne seg på en liste i resepsjonen på rådhuset tlf. 51470600.

Pris er satt til kr. 40,- per kilo.