Felles foreldremøte blir digitalt

Felles foreldremøte blir tirsdag 13. september 2022 kl. 20.

Foreldremøte kjøres digitalt etter samme lesten som i fjor, og vi håper på stort oppmøte.

Sett av datoen allerede nå. Det vil bli mye nyttig informasjon og inspirasjon.