Fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning

Flere utredninger viser at det er en stor og økende mangel på sykepleiere generelt, men spesielt i kommunehelsetjenesten. På bakgrunn av dette har Universitetet i Stavanger (UiS) søkt om og fått bevilget midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å etablere en distriktsvennlig utdanning i Dalane og Hå. Studietilbudet er en videreutvikling av en tilsvarende sykepleierutdanning i Ryfylke.

Som følge av dette, er det inngått samarbeidsavtale med Hå kommune og Dalane utdanningssenter på vegne av følgende kommuner: Lund, Sokndal, Bjerkreim, Eigersund.

Varighet og hensikt 
Utdanningen starter opp høsten 2024 og er et treårig fulltidsstudium. Hensikten er å bidra med økt og etterspurt kompetanse i distriktet.

Hvem kan søke på utdanningen?
Utdanningen retter seg til søkere som bor i Dalane og Hå og det er krav om geografisk tilhørighet (bosted- eller arbeidsattest) i en av de fem kommunene.

Opptakskrav og søknadsfrist
• Generell studiekompetanse
• Politiattest og medisinsk testing (Tuberkulose og MRSA)
• Krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
• Krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
• Søknadsfrist: 15 april via lokalt opptak

Rangering av søkere og fordeling av studieplasser
• Kvalifiserte søkere rangeres fra poengsum på grunnlag av karakterer
• Studieplasser fordeles mellom kommunene forutsatt kvalifiserte søkere og etter avtale med den enkelte kommune.

Studieoppbygging og gjennomføring
• Fulltidsstudium som gjennomføres på 3år, hvor praksisstudiene, inkludert ferdighetstrening og simulering, utgjør halvparten av utdanningen
• Undervisningen vil foregå både digitalt og ved samlinger lokalt samt i enkelte tilfeller på campus. Estimert studieinnsats på 40 timer i uken
• Det vil tilstrebes at praksisstudiene vil kunne gjennomføres i Dalane og Hå, men alle studenter må være forberedt på at praksisstudiene knyttet til medisinsk og kirurgisk praksis må tas ved Stavanger Universitets Sjukehus (SUS)
• Praksisperiodene (totalt 50 uker) er fastsatt mellom høst og vårsemester og gjennomføres i følgende ordning og praksisfelt:
- 1år (vår) / 8 uker: sykehjempraksis - 2år og 3år / 9 uker på vår og høst i rullerende ordning i enten i medisin, kirurgi, psykisk helsearbeid eller kommunehelsetjenesten i tillegg til 6 uker i fordypningspraksis (med forbehold om endringer i studieprogramstrukturen)
• Det stilles krav til at studenter møter på campus for å avlegge eksamen eller eventuell annen obligatorisk vurderingsform dersom annen eksamensavvikling ikke er angitt.
• Studentene er underlagt Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Mer informasjon
https://www.uis.no/nb/aktuelt-om-studier/uis-starter-distriktsvennlig-sykepleierutdanning-i-dalane
https://www.dalane.vgs.no/hovedmeny/voksenopplaring/dalane-utdanningssenter/
https://dalane.sykepleierutdanning.nettopuis.live