Flinki - pilotprosjekt for sykkelopplæring

 Onsdag hadde Sokndal kommune et spennende møte med Gunn Rita Dahle, Trygg Trafikk, der en fikk presentert et nytt pilotprosjekt for sykkelopplæring, Flinki.

Tanken bak dette konseptet er at hver skole skal ha en permanent merket løype, 5-8 kilometer lang, i området rundt skolen sin. Løypen merkes med Flinki- klistermerker, samt den legges inn i digitale kart som er lett tilgjengelig for alle. Langs løypen blir det lagt inn ulike oppgaver/utfordringer i forhold til trafikale situasjoner, ferdighetsøvelser og lek på sykkel.

Hva er Flinki?

Sindre Grastveit og Christer Bu Mathiesen fra Sokndal skole blir ansvarlige for prosjektgruppen.