Fødselsforberedende kurs på helsestasjonen

 

Vi inviterer deg som er gravid sammen med partner/ledsager, til fødselsforberedende kurs i regi av Sokndal helsestasjon.  Kurset er egnet for de med termin i løpet av vinter/vår 2020.

11. februar kl 19.00-21.00

Undervisning på helsestasjonen

-når bør jeg kontakte fødeavdelingen

-fødetilbudet og seleksjonskriterier for de ulike sykehusene

-fødselens ulike faser

-smertelindring under fødsel

-barseloppholdet og litt om tiden etterpå

-tid til spørsmål

 

18.februar kl 18.00-ca 22.00

Vi reiser til sykehuset i Flekkefjord for en omvisning på føde- og barselavdelingen der. Etterpå går vi ut og spiser sammen på et hyggelig sted.

Selve kurset er gratis, men dere må selv dekke utgifter ifm Flekkefjordsturen.

Påmelding på sms til jordmor Astrid på 47692191