Folkemøte ved oppstart av kommuneplanens samfunnsdel

Sokndal kommune skal snart i gang med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. For at kommunens innbyggere skal gis mulighet for involvering tidlig i prosessen inviterer vi til to folkemøter. Tema for folkemøtene vil være informasjon om prosessen og innbyggernes muligheter for involvering ved å komme med innspill. 

Det skal avholdes to folkemøter:

11. juni - Sokndal kino kl. 18.30-21 (ikke avholdt grunnet få påmeldte)

16. juni - Klubbhuset Åna-Sira kl. 18-21

 

På grunn av korona smitte må vi ha påmelding i forkant av møtene. Påmelding kan skje på e-post eller SMS til teknikk og miljøsjef Margit Åreskjold:

Tlf. 979 46 858

E-post: mar@sokndal.kommune.no