Forebygging av rotteplager

Kommunen har mottatt henvendelser om rotter.

 

Nyttige tips du kan bruke for å unngå rotter i ditt nærmiljø.

 

Det er på denne tiden av året, rottene ser etter et varmt hjem for vinteren. 

Kommunen har satt ut rottefeller forskjellige steder, men vi ber også folk om å være med å forebygge rotteplager.

Nyttige tips du kan bruke for å unngå rotter i ditt nærmiljø:

 • Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett. Rotter er flinke til å klatre og vil komme seg opp på fuglebrettet.
 • Kompost skal være lukket.
 • Nedfallsfrukt må fjernes.
 • Unngå lavtkrypende busker/hekker. Disse gir skjul for rotter.
 • Kaninhold kan trekke til seg rotter pga. matrester og at kaniner ikke fordøyer maten skikkelig.
 • Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette.
 • Vedstabler o.l. må plasseres ut fra vegg og opp fra marken slik at en unngår mørke steder.
 • Steingjerder er et ypperlig gjemmested.
 • Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester.
 • Ikke gi katter og hunder mat ute.
 • Hold det ryddig rundt hus og i garasje for da finner ikke rottene tilholdssteder.
 • Kontrollér at det er musebånd mellom kledning og grunnmur. Rottene trenger ikke mer enn 1,25 cm2 for å komme inn!
 • Ikke hiv matrester i do.
 • Ha metallrister i veggventiler.
 • Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i huset ved å gnage seg inn under taksteinene.
 • Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.
 • Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over slukene i kjelleren. 

Fugleforing:

Et viktig bidrag i kampen mot rottene er å unngå matspill. Bruk egnede fôrinnretninger som hindrer søl. Kokosnøtter, fett og meiseboller er godt fôr for enkelte arter. Det varer lenger og gir lite avfall. Grundig renhold reduserer faren for smittespredning til folk, fugler og andre dyr. Frøskall fra solsikke og annet matspill må enten legges i brun dunk eller i rottesikker kompostbeholder.

 • Et rikt fugleliv i nærmiljøet gir glede og økt naturkunnskap.
 • Fôring gir deg ekstra gode muligheter til å studere fuglene på nært hold.
 • Mange vanlige fuglearter er i tilbakegang og trenger hjelp gjennom vinteren, særlig i kuldeperioder