Forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård

Statens vegvesen har lagt ut forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård på høring og offentlig ettersyn.

Alle høringsdokumenter er tilgjengelige for gjennomlesing i papirform på rådhuset.
Videre er det lenke til alle dokumenter:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes/kommunedelplan-med-konsekvensutredning

Høringsperioden er satt fra 15.10.2019 til 10.01.2020.