Første dag på jobb for ny kommunedirektør Liza Øverdal

Mandag 20. juni var første arbeidsdag for ny kommunedirektør Liza Øverdal. Vi ønsker henne masse lykke til i jobben, og takker kommunalsjef helse og omsorg Sigmund Hadland jr. for innsatsen som konstituert rådmann siden 1. mars.