Godkjente listeforslag kommunestyrevalget 2023 - Offentlig ettersyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget legges ut til offentlig ettersyn.

Valgstyret har i sitt møte 15. mai 2023 godkjent alle 7 innkomne listeforslag. De legges nå ut til offentlig ettersyn iht valgloven § 6-7.