Gratis foredrag med lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle 23. januar 2024 kl 18 i kinosalen

Et langt og godt liv bygger i liten grad på tilfeldigheter. Joda, det handler om gener, men først og fremst om de valgene du tar i hverdagen. 

Sted: kinosalen – kl 18-19.15

Ole Petter Hjelle er en av Norges mest erfarne formidlere. Han er lege, hjerneforsker og bestselgende forfatter. Han engasjerer og inspirerer publikum og gir dem konkret kunnskap de kan bruke i sine egne liv.

Fysisk aktivitet påvirker både fysisk og psykisk helse. Barn og unge vokser i dag opp i et samfunn preget av lite naturlig hverdagsaktivitet og et massivt press ifht sosiale medier. Fysisk aktivitet har blitt noe vi selv må bestemme oss for å gjøre.

Et langt og godt liv bygger i liten grad på tilfeldigheter. Joda, det handler om gener, men først og fremst om de valgene du tar i hverdagen. 

Hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Vi kan si det så enkelt som at hjernen vår er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt.

Ole Petter Hjelle forteller hvorfor det er viktig (for hjernen og for kroppen generelt å bevege seg) - og hvordan små grep i hverdagen kan gjøre en stor forskjell for helsa di.

Det er viktig å etablere gode helsevaner tidlig, for barn og unge. Men også for voksne er det ikke for sent å etablere nye vaner. 

Investere en time i ditt liv og kom og hør! Du vil garantert ikke angre på det.