Gratis foredrag med lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle 23. januar 2024.

Et langt og godt liv bygger i liten grad på tilfeldigheter. Joda, det handler om gener, men først og fremst om de valgene du tar i hverdagen. 

Sted: kinosalen – Hold av kvelden, eksakt tidspunkt kommer senere

Ole Petter Hjelle er en av Norges mest erfarne formidlere. Han er lege, hjerneforsker og bestselgende forfatter. Han engasjerer og inspirerer publikum og gir dem konkret kunnskap de kan bruke i sine egne liv.

Fysisk aktivitet påvirker både fysisk og psykisk helse. Barn og unge vokser i dag opp i et samfunn preget av lite naturlig hverdagsaktivitet og et massivt press ifht sosiale medier. Fysisk aktivitet har blitt noe vi selv må bestemme oss for å gjøre.

Et langt og godt liv bygger i liten grad på tilfeldigheter. Joda, det handler om gener, men først og fremst om de valgene du tar i hverdagen. 

Hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Vi kan si det så enkelt som at hjernen vår er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt.