Hanebergveien stenges for gjennomkjøring ved Åmodt

Hanebergveien stenges for gjennomkjøring ved Åmodt i uke 14 til og med uke 16 – fra onsdag 3. april til fredag 19. april. 

Stenging av veien skyldes veiarbeid. Gående og syklende kan passere.