Hanebergveien stenges for gjennomkjøring

Hanebergveien stenges for gjennomkjøring fra kl. 09.00 onsdag den 6. september til og med fredag den 8. september kl. 15.00. Stengingen skyldes pågående vei-/sprengningsarbeid innenfor avmerket område i kartutsnittet under.