Heim for en 50 lapp

Sokndal kommune tilbyr ordningen Heim for en 50 lapp.

Bestillingsrute for ungdom går fra Flekkefjord (parken) og Egersund (torvet)

Natt til lørdag kl 02.00 og natt til søndag kl 02.00.

Minst 3 personer i alderen 16 – 24 år må reise sammen for å få utført transport. Den må være bestilt på telefon før kl 23.30. Skyss gis på nevnte hovedstrekninger og nær den enkeltes bosted.

Egenandelen er 50 kroner. Eldre kan bli med når det er plass, og disse betaler en egenandel på kr 100, -

Flekkefjord/parken – Åna Sira

Ring: Flekkefjord Taxisentral, tlf 38 32 32 00

Egersund/torvet – Hauge

Ring: Haua Taxi tlf 51 47 70 98/48 07 66 62

 

Ordningen starter 03.01.20 og varer til den eventuelt blir stoppet på Sokndal kommune sin hjemmeside.