Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

HentMeg - bussruter fra/til bygdene

HentMeg - bussruter fra/til bygdene

 HentMeg ordningen er en ordning som Kolumbus vil prøve ut i distriktene, med lokale tilpasninger.

Kolumbus har signalisert at en tenker å gjennomføre ordningen to dager i uken, i Sokndal. De ønsker et møte med kommunen om hvordan dette kan tilrettelegges, men ønsker å vite mer om behovet.

Ordningen foregår slik at det blir satt opp ruter som går to dager i uken fra/til bygdene der det er mest behov for skyss. Det kan være at noen ikke har tilgang til bil, men vil til Haua på morgenen for å gjøre ærend, tannlege, lege, frisør… og så hjem igjen på ettermiddag. Da ringer en et telefonnummer og bestiller rute på oppgitte dager. Hvordan dette skjer i praksis, skal kommunen ha møte om, etter at vi har kartlagt behov, så kommer informasjon om prøveordning etter påske.

For å avklare behov i forhold til hvilke dager det er aktuelt, når på dagen og fra hvor, så har vi spurt Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonshemming og Ungdomsrådet om dette. De ønsker en annonse ev omtale i avis og en spørreundersøkelse.

Til Elevrådet ved Sokndal skole går det ut følgende spørreundersøkelse. De som ønsker det, kan svare på de samme spørsmål skriftlig til postmottak@sokndal.kommune.no eller ringe 51 47 06 00.

Hvis du skal til Hauge sentrum og tilbake til der du bor, og ønsker transport fra Kolumbus. Det kan gjelde opp til 2 dager i uken. En tur vil koste 21 kr, betalt til Kolumbus kontant eller via ulike kort.

  1. Hvilke dager er mest aktuelle? (2 alternativer)
  2. Hvilke tidspunkt for tur til Haua? (2 alternativer)
  3. Hvilke tidspunkt for retur? (2 alternativer)
  4. Hvor vil du ta transporten fra?
  5. Hvor gammel er du?

Svar innen torsdag 31. mars

Til toppen