Hjem for en 50-lapp videreføres i 2024

Sokndal kommune fortsetter ordningen Hjem for en 50-lapp for ungdom i aldersgruppen 16-23 år. Bestillingsrute går fra Egersund (torvet) og Flekkefjord (parken).

 

Natt til lørdag mellom kl 23.30 og 01:30 og natt til søndag mellom kl 23:30 og 01:30.

Følgende regler gjelder:

  • Tilbudet gjelder for ungdom 16-23 år. Dersom noen av passasjerene er eldre, kan de bli med dersom det er plass i bilen.
  • Bestillingen må foretas en time før turen, natt til lørdag eller natt til søndag.
  • Det er den første bestillingen som styrer oppsettet for turen. Det er likevel plass til flere passasjerer; inntil 16 stk.
  • Kjøretiden er kun natt til lørdag eller natt til søndag, i tidsrommet mellom kl 23.30 og kl 01.30. Det kjøres kun en tur pr dag.
  • Kjøring er kun mulig dersom Haua taxi eller Flekkefjord og omegn drosjesentral melder tilbake til bestiller at det er mulig å sette opp transport.
  • Kjøring foretas etter fast oppsatt rute (Egersund – Haua, Flekkefjord – Åna-Sira). I tillegg kan det kjøres inntil to-tre km på stikkveier i tilknytning (spør ved bestilling).
  • Egenandelen for ungdom 16-23 år er 50 kr. Personer eldre enn 23 år betaler 100 kr i egenandel (forutsatt at det er plass).

Flekkefjord/parken – Åna-Sira

Ring: Flekkefjord og omegn drosjesentral tlf 38 32 32 00

Egersund/torvet – Hauge

Ring: Haua Taxi tlf 48 07 66 62

Ordningen er et samarbeid mellom kommunen og Kolumbus, og varer til den eventuelt blir stoppet på Sokndal kommune sin hjemmeside.