Hjem for en 50-lapp

 Sokndal kommune fortsetter med ordningen Hjem for en 50-lapp. Bestillingsrute for ungdom går fra Flekkefjord (parken) og Egersund (Torvet). 

Natt til lørdag mellom kl 23.30 og 01:30 og natt til søndag mellom kl 23:30 og 01:30.

Følgende regler gjelder:

  • Tilbudet gjelder for ungdom under 24 år. Hvis passasjerene er eldre enn 24 år kan de bli med dersom det er plass i bilen, i tillegg til de reisende under 24 år.
  • Bestillingen må foretas en time før turen, natt til lørdag eller natt til søndag.
  • Det er den første bestillingen som styrer oppsettet for turen. Det er likevel plass til flere passasjerer; inntil 16 stk.
  • Kjøretiden er kun natt til lørdag eller natt til søndag, i tidsrommet mellom kl 23.30 og kl 01.30. Det kjøres kun en tur pr dag.
  • Kjøring er kun mulig dersom Haua taxi eller Flekkefjord Taxisentral melder tilbake til bestiller at det er mulig å sette opp transport.
  • Kjøring foretas etter fast oppsatt rute (Egersund – Haua, Flekkefjord – Åpna Sira).I tillegg kan det kjøres inntil to-tre km på stikkveier i tilknytning (spør ved bestilling).
  • Egenandelen for ungdom under 24 år er 50 kr. Personer over 24 år betaler 100 kr i egenandel (forutsatt at det er plass).

Flekkefjord/parken – Åna Sira

Ring: Flekkefjord Taxisentral, tlf 38 32 32 00

Egersund/torvet – Hauge

Ring: Haua Taxi tlf 51 47 70 98/48 07 66 62

Ordningen starter 01.01.2022 og varer til den eventuelt blir stoppet på Sokndal kommune sin hjemmeside.