Høring av formannskapets innstilling til budsjett, økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Formannskapet i Sokndal kommune innstilte 29/11 budsjett, økonomi- og handlingsplan for 2024 til 2027. 

Innstillingen legges i henhold til  kommuneloven §14-3 ut på høring 14 dager før kommunestyret 14/12. 

Her kan du lese budsjett, økonomi- og handlingsplan 2024-2027 (PDF, 4 MB)

Her kan du lese formannskapets innstilling til budsjett, økonomi- og handlingsplan (PDF, 488 kB)

Her kan du lese KrFs innstilling til budsjett, økonomi- og handlingsplan (PDF, 251 kB)