Høring for kommunale politivedtekter Sokndal Kommune

 

Politivedtektene i Sokndal kommune er ikke tidligere blitt oppdatert etter nye retningslinjer fra 2018.

Utkast til nye politivedtekter ble drøftet i politiråd i januar 2023, og behandlet i kommunestyret 13.02.23. Vedtektene skal nå på offentlig høring i 6 uker. Innspill til politivedtektene bes sendes inn skriftlig til postmottak@sokndal.kommune.no.

 

Frist for innspill er mandag 03 april 2023.

 

Politivedtekter Sokndal Kommune 2023, saksfremlegg (PDF, 195 kB)

Rundskriv 2018-02 Vedlegg (PDF, 3 MB)

Normalpolitivedtekt (rundskriv 022018) - ny normalpolitivedtekt for kommunene (PDF, 106 kB)

Politivedtekter Sokndal Kommune 2023 (PDF, 343 kB)