Høring - Forslag til meddommere

Kommunens valgnemnd har foreslått følgende kandidater til valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

Agder jordskifterett

Agder jordskifterett
Fornavn Etternavn
Lise Marie Vikesdal
Sigbjørn Golf

 

Gulating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett
Fornavn Etternavn
Alf Mydland
Elin Sandsmark

 

Sør-Rogaland Tingrett

Sør-Rogaland Tingrett
Fornavn Etternavn
Solveig Nyheim
Ida Nesvåg
Inger Grude Kapstad
Siv Monica Sav
Tove Monica Mysing
Leif Arne Stene
Kjell Kristian Nesvåg
Bjørn Ivar Olsen
Tommy Nilsen
Kjell Tore Sand

 

Har du innvendinger til forslaget ber vi deg om tilbakemelding til kommunen innen 28. mai 2024. Tilbakemelding sendes til kommunens postmottak. (postmottak@sokndal.kommune.no)

Meddommere skal velges av Kommunestyret 17.06.2024.