Hvordan har du det, egentlig?

Delta i folkehelseundersøkelsen. 

Alle som er 18 år eller eldre og bor i Rogaland inviteres til å delta

     

En del tilfeldig utvalgte vil bli kontaktet direkte via SMS og e-post, andre kan følge lenken fra www.rogfk.no/fhus

 

Vi vil særlig oppfordre unge voksne til å delta! Det er viktig å få fram de unges stemme i undersøkelsen, som blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanlegging i Rogaland i årene som kommer.