Informasjon om besøk på Solbø sjukeheim

 

Følgende smittevernregler gjelder for besøk på sykehjemmet:

På grunn av økt smitte i Norge skjerper kommunen inn rutinen for besøk, det gjelder spesielt de som har vært i utlandet. Rutinene for besøk på sykehjemmet er strenge fordi sykehjemspasientene er de mest sårbare i risikogruppen.

Følgende smittevernregler gjelder for besøk på sykehjemmet:

 • Hver gang du/dere ønsker å komme på besøk bestiller dere besøkstid direkte med avdelingen på forhånd.
  • Personalet har mulighet til å regulere antall besøkende pr dag slik at de klarer å overholde alle smittevernreglene.
  • Besøket skjer på pasientens rom. Dersom rommet er for lite til at smittevernreglene kan overholdes, skal avdelingen legge til rette for besøk på et annet besøksrom så langt som mulig. Hvis pasienten bor på dobbeltrom, vil besøket skje på et annet besøksrom.
  • 5 besøkende pr. gang om smittevernreglene overholdes. 
 • Ved ankomst avdeling registrerer dere tidspunkt, navn og telefonnummer hos en av personalet. Dette på grunn av eventuell smitteoppsporing.
 • Dere utfører håndhygiene ved ankomst – sprit vil være tilgjengelig.
 • Dere skal gå direkte til og fra pasientrommet og ikke oppholde dere i fellesarealer. Dere kan ikke benytte kjøkken på avdelingen.
 • Dere må holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter.
 • Dere må tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til den dere besøker - unngå tett ansikt til ansikt kontakt.
 • Dere må være friske ved besøket, ikke i karantene, og dere må ikke ha vært i utlandet de siste 10 dagene før besøket.
 • Dere kan ikke komme på besøk dersom noen i hustanden deres har vært i et rødt land de siste 10 dagene, eller at dere har besøk av noen fra et rødt land.
 • Fint hvis dere gir beskjed om dere har brukt toalettet under besøket. Dette på grunn av rengjøring.
 • Hvis dere har med mat, skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Dere kan ikke benytte kjøkken på avdelingen.
 • Pasientene kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Dere har mulighet til å ta pasienten med ut på tur, men kravene til smittevern må overholdes:
  • Tilstrebe 1 meters avstand. Dersom pasienten trenger en arm å holde i er det greit, men unngå ansikt til ansikt kontakt.
  • Håndhygiene før og etter tur.
  • Unngå å gå på steder med mye folk tilstede.
  • Ved biltur: skal pasienten sitte i baksetet for å redusere nærkontakt.
 • Dersom dere i etterkant av besøk på sykehjemmet får symptomer på korona, bør dere ved prøvetaking opplyse om at dere har vært på besøk på sykehjemmet. Dette på grunn av smitteoppsporingen.

Bestilling av besøkstid:

Telefon Thildatunet: 40 44 71 70/71

Telefon Soltunet: 40 44 71 80/81

Telefon Bøtunet: 40 44 71 90/91