Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Informasjonsmøte om detaljregulering av industriområde Rekefjord

Rekefjord Stone arrangerer informasjonsmøte mandag 12. april kl. 18-20.

Klikk for stort bilde 

Informasjonsmøte om detaljregulering av industriområde Rekefjord mandag 12. april kl. 18-20

Hensikten med møtet er å gi informasjon om planprosessen for utvikling av industriområdet i Rekefjord. Det vil bli informert om planprogrammets innhold, slik at berørte parter og andre skal kunne komme med skriftlige innspill til planprogrammets utredningsbehov innen fristen 23.4.

Møtet vil avholdes digitalt. Informasjon om hvordan man deltar samt hvordan man kan stille spørsmål kan fås ved å gå inn på www.rekefjord-stone.no

 

Klikk her for å lese forslag til planprogram.

Til toppen