Ingen nye koronatilfeller i Sokndal

 

 

Ingen av de 96 Covid-19-testene som ble gjennomført i kommunen torsdag 5.11 har påvist smitte. Det vil derfor foreløpig ikke bli innført særlige lokale smitteverntiltak i Sokndal kommune.

Status for koronasituasjonen i Sokndal er altså fortsatt at vi har fire familiemedlemmer med bekreftet smitte. Over 50 nærkontakter, de fleste i tilknytning til Frøyland gårdsbarnehage, ble satt i karantene og fikk beskjed om å teste seg. Prøvesvarene er nå kommet tilbake som negative, men alle nærkontakter er blitt bedt om å ta en ny test neste uke i tråd med de nasjonale retningslinjene.

Vi minner om at karantenetiden for nærkontakter på 10 dager skal følges uavhengig av negative prøvesvar, og at alle med symptomer som kan skyldes Covid-19 skal du holde seg hjemme.

To avdelinger i Frøyland gårdsbarnehage måtte stenge da alle berørte barn og ansatte ble satt i karantene. Den tredje avdelingen forblir åpen. De to stengte avdelingene vil etter planen åpne mandag 16. november. Barnehagen vil sende ut egen informasjon til alle foresatte.

Selv om alle dagens prøvesvar var negative, vil kommunen fortsette å vurdere utviklingen fortløpende. Testkapasiteten i kommunen er utvidet, og det er viktig at alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, tar kontakt med Sokndal legekontor for å bli testet for Covid-19.

Vi har fått tilbakemeldinger på til tider lang ventetid for bestilling av test. Legekontoret har nå utvidet telefonkapasitet, og det forventes betydelig kortere ventetid fra i dag av. Telefontiden er også utvidet til hele kontorets åpningstid (08.00-14.30).

Ellers opplyser vi om de nye nasjonale reglene og retningslinjene som ble lagt fram av regjeringen i går. Disse gjelder også for innbyggerne i Sokndal.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

Regler for alle i hele landet

Sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
 1. Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 2. Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 3. Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 4. Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

Her kan du få mer informasjon

 • Kommunens koronatelefon: 51 47 07 07
 • Koronatelefon i Sokndal for barn og ungdom: 482 86 490
 • Informasjon til befolkningen på helsenorge.no
 • På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
 • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

NB! Du kan ikke bestille tid for testing gjennom kommunens koronatelefon eller de nasjonale informasjonstjenestene. For å bli testet, må du ringe Sokndal legekontor på tlf. 51 47 06 80.

 

Råd som gjelder for alle 

Sammen kan vi bidra til å stanse smittespredningen ved å følge grunnleggende smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
 • Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.