Innkjøpsreglement Sokndal kommune

Sokndal kommune vedtok oppdatert innkjøpsreglement 17.04.23. 

Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen; innkjøp av varer og tjenester, herunder konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg (drift og investeringsvirksomhet).

 

Innkjøpsrutinene skal gi en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser og sikre at 

  • Lov og forskrift om offentlig innkjøp følges. 
  • Klare myndighets- og ansvarsforhold er etablert. 
  • Dokumentasjonskrav er tilfredsstilt.
  • Internkontroll kan oppdage feil slik at disse kan rettes i tide. 
  • Ordningen skaper tillit hos ansatte, leverandører og innbyggere

 

Innkjøpsreglement 2023 (PDF, 2 MB)