JA til friskliv!

 Dalane-kommunene jobber nå i prosjekt for å få etablert en felles frisklivssentral!

Bilde Rogand Fylkeskommune (Rogfk.no)

Målet med prosjektet er å få etablert et felles frisklivstilbud til alle innbyggerne i Dalane-kommunene. Ved å jobbe på tvers i kommunene vil vi få tilrettelagt for spennende gruppetreninger og kurs som innbyggerne i Dalane kan benytte seg av.

I dag har Eigersund kommune frisklivssentral med tilbud om helsesamtaler, gruppetilbud og kurs. Høsten 2024 er målet at Friskliv Dalane er etablert og i drift med ansatte med god kompetanse, energi og et stort ønske om å gjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp og støtte til å endre levevaner. 

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud der oppmerksomheten rettes mot den enkeltes ressurser, og det legges vekt på å være motiverende, støttende og inkluderende. Gruppetilbud gir mulighet for fellesskap og nettverksbygging!

Frisklivssentralen er et viktig tilbud knyttet til folkehelsearbeidet i kommunene.

Følg gjerne Frisklivssentralen i Eigersund kommune på Facebook og Instagram for videre oppdateringer om Friskliv Dalane!