Kommunale badeplasser i Sokndal - Resultat fra badevannsprøver

Nils Jacobsen Kommunen innbyr til bading på de kommunale badeplassene. 

Hammerhølen

Linepollen

Resultater 

Resultat fra badevannsprøver
Sted Dato Vurdering Resultat
Linepollen 27.07.20 Akseptabel 110 cfu/100 ml
Hammerhølen i Åna-Sira 27.07.20 Akseptabel 150 cfu/100 ml
Halen i Rekedal 27.07.20 Akseptabel 230 cfu/100 ml
Linepollen 29.06.20 Akseptabel 100 cfu/100 ml
Hammerhølen i Åna-Sira 29.06.20 God 90 cfu/100 ml
Halen i Rekedal 29.06.20 Dårlig kvalitet 1300 cfu/100 ml
Halen i Rekedal 06.07.20 Dårlig kvalitet 1000 cfu/100 ml

 

Badevannskvalitet

Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. Det blir tatt prøver 2 ganger i løpet av sommeren.

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

 

Båndtvang / forbud mot bading av hunder og hester

Vi minner også om politivedtektene for Sokndal kommune der det er vedtatt at Sokndal kommune har utvidet båndtvang fra 1. april til 31. oktober.

På offentlige badeplasser er det også forbud mot bading av hunder og hester.

Vi ber alle respektere dette.

 

Bading i Sokna

Sokndal kommune skal oppgradere avløpsnettet i Frøyland boligfelt.
Før dette er i orden, kan det til tider komme kloakk over i overvannsrør, noe som fører til at Krossbekken blir forurenset av kloakk.
Bekken munner ut i Sokna ved Hosmosmyr.

Forurenset vann kan derfor forekomme i Sokna, slik at vi ikke tilrår bading nedenfor Soknatun.

Første etappe på sanering av ledningsnett på Frøyland, gjennomføres høsten 2020.

 

 

I tillegg er det mulighet for bading i sjøen langs hele kysten. 

Sokndal kommune ønsker alle en fin sommer!