Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Kommunale lekeplasser

Klikk for stort bildeVi har i dag 21 lekeplasser i Sokndal kommune. Og for at vi skal ha noen trygge og sikre lekeplasser, trenger vi gode rutiner for vedlikehold og ettersyn. 

De lekeplassene som er tilknyttet byggefelt forventer vi at velforeninger tar ansvar og utfører stell og vedlikehold av grøntareal og regelmessig ettersyn av lekeapparater. Der kommunen har ansvar for årlig hovedettersyn av alle lekeapparater. Det blir laget en rapport for hver enkelt lekeplass med eventuelle feil og mangler basert på NS-EN 1176 Lekeplassutstyr og NS-EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag. Det stilles streng krav til offentlige lekeplasser og alle lekeapparater skal være sertifisert.

Det er noen lekeplasser som blir mer brukt enn andre og det er enkelte lekeplasser som har en mer velfungerende velforening enn andre, dette er også noe som vil forandre seg over tid. Men for at kommunen skal kunne prioritere riktig når det kommer til større vedlikehold og oppgraderinger, er vi nødt til å komme i kontakt med hver enkelt velforening slik at vi kan få til et godt samarbeid og arbeidsfordeling. Så vi vil be hver enkel velforening om å sende kommunen kontaktinformasjon med navn til styreleder, telefon nummer og mail-adresse til hver velforening. Denne informasjonen sendes til Kjell Mathisen kma@sokndal.kommune.no.

Vil også minne alle velforeninger om at det er mulig å søke støtte til slike formål gjennom forskjellige stiftelser. Et eksempel er sparbank1 stiftelsen, se vedlagt link.

https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/samfunnsengasjement/Info-stotte.html

 

-          Rutinemessig visuelt ettersyn: (utføres av velforening)

a.       Gjennom ukentlig/månedlig tilsyn avdekkes endringer, slitasje eller skader på utstyr på et tidlig tidspunktsom vil kunne forhindre en uønsket hendelse.

b.      Utføres av personell som har kjennskap til eller forstår farer ved feil og mangler på lekeplassutstyr.

c.       Dokumentasjon og loggføring av tilsynet

 

-          Funksjonsettersyn: (utføres av velforening)

a.       Styrke og stabilitet, bolter, skruer og beslag samt konstruksjonsdeler etterses og eventuelt strammes til.

b.      Funksjonsettersyn skal gjennomføres med 1-3 måneders mellomrom.

c.       Dokumentasjon og loggføring av tilsynet

 

-          Årlig hovedettersyn: (utføres av kommunen)

a.       Årlig hovedettersyn skal gjennomføres med det formål å fastslå at det generelle sikkerhetsnivået fortsatt er intakt slik at utstyr fortsatt kan brukes og er i tråd med produsent/leverandørens anvisninger. Det gjelder utstyr, fundamenter og underlag samt virkning av forhold som kan påvirke sikkerheten. Ref: NS-EN 1176 og NS-EN 1177

b.      Etterprøving av tidligere tiltak, påvirkning av værforhold, slitasje, rust, råte, skader samt styrke og stabilitet.

c.       Tilsynet skal dokumenters og gjennomføres av kvalifisert personell.

 

Når det gjelder søppelhåndtering så har vi avtale med UniNor som henter / fjerner søppel ved lekeplassene en gang i uken fra og med uke nr. 19 - til og med uke nr. 39. Blir det arrangert bursdager, grillfester ol. og søppelen blir full før neste tømming, må hver enkelt rydde opp etter seg. Det samme gjelder i vinterhalvåret hvor vi ikke har avtale med UniNor.

Til toppen