Kontakttelefon for barn og unge

I forbindelse med det pågående koronautbruddet vet vi at barn og unge kan ha mange bekymringer og spørsmål som de trenger svar på.

Fra i dag oppretter vi en egen kontakttelefon som går direkte til barneansvarlig Monika Laupstad i psykisk helsetjeneste.

Dersom du er barn eller ungdom og ønsker å snakke med noen om dine bekymringer kan du ringe Monika på tlf: 482 86 490. mandag til torsdag kl. 08.00-15.00

Det kan være utfordrende for foreldre å finne en god balanse mellom informasjon og skjerming av sine barn i denne krevende situasjonen, og vi etablerer nå dette som tilbud til barn som blir bekymret eller på andre måter trenger noen å snakke med.

Videre vil vi informere om statsministerens pressekonferanse til barn. 

Øvrige tilbud:

Sokndal helsestasjon er tilgjengelig pr. telefon: 51 47 06 85 hverdager fra 08.00-15.00

Helsestasjon for ungdom er omgjort til telefontjeneste tirsdager fra 14-16.

Skolens hjertetelefon betjenes av sosiallærer hverdager fra 8-14 tlf: 913 46 744

For generelle spørsmål knyttet til koronautbruddet minner vi om kommunens koronatelefon 51 47 07 07.