Koronavaksinering i sommer!

 

 

Vi fortsetter ukentlig vaksinering gjennom sommeren. Ta kontakt på koronatelefonen for timebestilling, tlf: 51470707. Vaksineringen foregår på helsestasjonen.

For mer informasjon om koronavaksinen:  

Koronavaksine

Koronasertifikat:

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.  Hvis du har gjennomgått koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge vises fra og med 11 til og med 180 dager etter positiv test. Merk at selvtester som er registrert i kommunens selvregistreringssystem ikke vises i koronasertifikatet.

Dersom du har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. Mer om koronasertifikat finner du her.

Informasjon om koronasertifikat for ikke digitale brukere finner du her:  Ikke-digitale-brukere

Ved spørsmål eller behov for hjelp ang. koronasertifikat ring nasjonal koronatelefon på tlf. 815 55 015.