Koronavirus – Sokndal kommune trenger din kompetanse!

Har du helsefaglig utdannelse/ erfaring?

Da ønsker vi at du tar kontakt med kommunen på e-post til Elisabeth Omdal: eom@sokndal.kommune.no og oppgir følgende opplysninger:

  • navn
  • utdannelse/erfaring  
  • telefonnummer
  • e-postadresse. 

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.