Viktig informasjon om koronavirus

Aktuelt

Kulturminnefondet ønsker søknader

Klikk for stort bilde 

Private eiere av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke om støtte til tiltak på kulturminner: 

  • hus og bygninger 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg og kulturlandskap 

Kulturminnefondet er et lavterskel-tilbud

Rådgiver i Rogaland og Møre og Romsdal: 

Per Hilleren: 73 10 36 07 /915 85 588

Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet sitter også klar til å hjelpe deg med svar på spørsmål: einar.engen@kulturminnefondet.no tlf: 907 63 390 

Vårt søknads-senter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad 

Til toppen