Martrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne opp mot årsskiftet 2019/2020.

Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.

Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.

For å være sikre på å få registrert endringer på en eiendom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eiendomsoverdragelse i løpet av 2019 om å merke seg dette

Mer informasjon om dette kan du finne her:

https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/nedetid-matrikkel-grunnbok-2019/