Mørke gatelys rundt om i kommunen

  

Kommunen har mottatt en del klager på at det er mørke gatelys flere steder rundt om i kommunen, og at det ikke hjelper å bruke varslingen som er lagt inn på kommunens hjemmeside. Kommunen har en avtale sammen med de andre Dalane kommunene med Skina om vedlikehold av gatelys i kommunen. Kommunen har ikke kompetanse til å gjøre utbedringer på gatebelysningen selv.
Når innbyggere melder inn feil på varslingen på kommunens hjemmeside, så går dette varselet direkte til Skina. Skina er på saken, og jobber for utbedring så snart som mulig.

Kommunen har vært i kontakt med Skina vedrørende klager om mørke gatelys, og Skina kommenterer følgende:
"Den siste tiden har vi fått inn mange klager i området rundt Hauge i Dalane. Mye av dette henger nok sammen med feil på nedgravd kabel, hvor vi ikke har greid å lokalisere selve feilstedet ennå.
Det er reservert et par mann med spesialutstyr slik at de kan lytte seg frem til denne, og grave opp og utbedre dette.
Det har og vært en del spredte feil, som jeg ut i fra data'en jeg har fått kan se at hovedsakelig er på eldre hql, og SON-armaturer. Flere av disse armaturene vil bli byttet ut etter hvert som vi har anledning.
"