Nå blir det Frisklivssentral i Sokndal

Kommunestyret vedtok oppstart av Frisklivsentral i Sokndal fra høsten.

Frisklivssentralen er et viktig tilbud knyttet til folkehelsearbeidet i kommunene.

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud der oppmerksomheten rettes mot den enkeltes ressurser, der det legges vekt på motivasjon og støtte i den enkelte sin prosess knyttet til endring av helsevaner. 

Dalane Frisklivssentral starter opp fra 01.10.2024. Hver kommune vil ha en lokal avdeling, og samarbeide på tvers der det er hensiktsmessig, slik at innbyggerne totalt sett får et bedre tilbud.  Dette gleder vi oss til!  

I anledning oppstarten, deler vi denne artikkelen fra Eigersund Frisklivssentral – Gnisten kom tilbake - Egersundregionen