Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Klikk for stort bilde 

 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2021 er 4. desember 2020. Søknadsskjemaet vil bli publisert i Bufdirs søknadsportal senest 13. november 2020.

Tilskuddsordningens nettside

Om tilskuddsordningen

Beløp: I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 350 millioner kroner til tilskuddsordningen. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Søknadsfrist: 4. desember 2020. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig senest 13. november 2020. 

Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2021. 

Rapporteringsfrist: 1. april 2022.

Hvem kan søke: 

  • Tilskudd under regelverkets 1 a) og 1 b): Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Tilskudd under regelverkets 1 c): Kommuner. 
  • Se regelverkets punkt 2 "Hvem kan søke" for mer informasjon. 
  • Alle søkerorganisasjoner må har organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Kontaktperson

Sigmund Hadland jr. 

Helse og velferdsleder

shj@sokndal.kommune.no

51 47 06 86

Til toppen