Nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark

 Fra og med 15 april trer det nasjonale forbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i kraft. Samtidig oppheves det ekstraordinære forbudet som Sokndal brann- og redningsvesen innførte 25.mars. Det nasjonale forbudet gjelder til 15. september

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.