Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Ny dato for møte for lag og foreninger

Ny dato for møte for lag og foreninger

Møte med lag og foreninger blir onsdag 5. oktober kl. 18:30-20 i Kommunestyresalen på Soknatun. Det blir altså ikke torsdag 15. september som opprinnelig planlagt. 

På møtet vil det komme en del viktig informasjon og dessuten er det en ypperlig anledning til å stille både kultur-/frivillighetskoordinator, flyktningkonsulenten og andre lag og foreninger de spørsmålene du lurer på.

Agenda:

  • Opplev Sokndal/Friskus som plattform for aktiviteter og arrangementer – både på nett og som egen app.
  • Hvordan møter vi flykningene som kommer til Sokndal? – ved flyktningkonsulent Louise Marie Egeland
  • Tilskudd – hvor går vi for å søke om tilskudd til min forening?
  • Lokal utstyrsbank i samarbeid med Dalane friluftsråd og andre lag og foreninger
  • Sentralidrettsanlegget – hva ønsker vi skal komme av aktivitetsmuligheter rundt Sokndalshallen i tillegg til det som allerede er der. Hva er det behov for? Ny plan for Sentralidrettsanlegget skal opp til behandling og vi trenger innspill fra dere!
  • Innspill/spørsmål fra lag og foreninger
  • Eventuelt

Det blir enkel bevertning, så derfor ber jeg representanter for lag og foreninger til å melde seg på til kulturkoordinator på mail innen mandag 3. oktober kl. 12:00.

Har dere saker som dere har lyst til å ta opp, meld det inn sammen med påmelding. 

Til toppen